top of page
Quant Sigorta ve Reasürans Brokerliği Kurumsal Sigortacılık

Kurumsal Sigortacılık

Quant, kurumsal Bakış açısı ile müşterilerine “uçtan uca” hizmet vermeyi ilke edinmiştir.

Quant, Kurumsal sigortacılıkta, ticari ve işletme dünyasındaki kuruluşların karşılaştığı riskleri yönetmek ve korumak için tasarlanmış çözümler üretmektedir.  Müşterilerimizin mülkiyetlerini, faaliyetlerini ve çalışanlarını çeşitli tehlikelere karşı korurken, finansal riskleri minimize etmeyi amaçlıyoruz.

Müşterilerimizin işletme faaliyetlerine bağlı olarak karşılaşabilecekleri çeşitli risklere karşı kapsamlı bir koruma sağlıyoruz. Bunlar arasında yangın, hırsızlık, doğal afetler, sorumluluk, iş kesintisi, iş kazaları ve sağlık sigortaları gibi bir dizi sigorta ihitiyacı bulunur.

Kurumsal sigortacılığımızın temel bileşenleri şunlardır:

  1. Mülkiyet Sigortaları: Şirketin fiziksel varlıklarını (binalar, tesisler, ekipmanlar vb.) yangın, hırsızlık, vandalizm ve doğal afetlere karşı korur.

  2. Sorumluluk Sigortaları: Şirketin faaliyetlerinden kaynaklanabilecek hukuki sorumluluk risklerini (genel sorumluluk, ürün sorumluluğu, işveren sorumluluğu vb.) kapsar.

  3. İş Durması Sigortaları: Şirketin beklenmedik olaylar nedeniyle iş sürekliliğini sağlamak için gelir kaybını telafi etmeye yardımcı olur.

  4. Çalışan Sigortaları: Çalışanların sağlık sigortaları, iş kazası sigortaları ve diğer personel avantajları gibi koruma sağlar.

  5. Yönetim Riski Sigortaları: Yöneticilerin ve yönetim kurullarının karar alma süreçlerinden kaynaklanabilecek hukuki riskleri yönetir.

 

Kurumsal sigortacılık, şirketlerin risk yönetimi stratejilerinin önemli bir parçasıdır ve işletmelerin finansal güvenliklerini ve sürdürülebilirliklerini korumaya yardımcı olur. Bu sigorta çeşidi, şirketlerin belirli risklere karşı daha dirençli olmalarını ve operasyonel etkinliklerini sürdürmelerini sağlar.

bottom of page